Ph.D. Daniela Stoian |

PREZENTARE
Daniela Stoian este instructor de dans acreditat și certificat Dance Judge, membru al Consiliului International de Dans CID-UNESCO și dansator de tango argentinian.
În domeniul nutriţiei, Daniela a lucrat încă din anul 1991 in domeniul cercetării în nutriţie, microbiologie şi biotehnologie cu microorganisme. Specialist ȋn criminalistică din anul 2003, a efectuat cercetări privind bioterorismul, consideraţii teoretice şi practice asupra armei biologice şi agenţilor patogeni cu efect asupra organismului uman. În anul 2007 a absolvit Masterul în genetică la Universitatea Bucureşti/ Facultatea de Biologie, cu tema de cercetare „Asocierea polimorfismului genei MTHFR C677T cu diabetul şi complicaţiile sale” şi totodată, în cadrul Academiei de Poliţie Al. I. Cuza, a sustinut teza de doctorat privind manipularea genetică şi efectul organismelor modificate genetic, al toxinelor şi substanţelor biochimice asupra omului, apreciată ca fiind prima lucrare ştiinţifică de acest gen din România.
Vicepreşedinte al FUNDATIEI NICOMED, ȋncepând cu anul 2010, a avut ca principal obiectiv dezvoltarea şi cercetarea produselor şi dietei specifice implicate ȋn lupta ȋmpotriva cancerului. Membru asociat al Centrului de Combatere şi Prevenire a Bioterorismului, s-a implicat ȋn continuarea cercetărilor privind influenţa substanţelor biologice, biochimice şi toxinelor asupra organismului uman.
Activitate ştiinţifică şi de cercetare: În cadrul Institutului Naţional de Genetică, a participat la studii şi activităţi publicând articole în reviste de specialitate: * Polimorfismele MTHFR, VEGF, LECAM1,TGFb1 şi riscul de apariţie a insuficienţei renale cronice la pacienţii diabetici şi nediabetici” , „Influenţa polimorfismului MTHFR la pacienţii cu cancer colo-rectal trataţi cu Irinotecan”, studii asupra diverselor polimorfisme genetice în populaţia umană: Lecam, Perlecam, MTHFR, ACE ID.
Activitatea ştiinţifică ȋn domeniu s-a concretizat ȋn lucrările publicate, printre care: Identificarea biocriminalistică pe baza profilului genetic – Editura Semne 2003, Genotipare umană în biocriminalistică şi paleogenetică – Editura Semne 2005 (Biol. Florin Stanciu, drd. Dana Stoian), Protecţia împotriva armei biologice – Editura Semne 2006, Protecţia penală a moştenirii genetice non-patologice a umanităţii - Ed. Cermaprint, Bucureşti, 2007 (dr. Dana Stoian).
Abordează conceptul nutriţiei optime din perspectiva ȋntelegerii unicităţii individului, transformării dietei individuale zilnice ȋntr-un plan pe termen lung cu scopul de adaptare permanentă la un mod de viaţă sănătos. Alimentaţia individuală raportată la organism şi activitate zilnică, privită ca principiu cu aplicabilitate permanentă, ȋncetineşte ȋmbătrânirea şi imbunătăteşte calitatea vieţii conducând la menţinerea metabolismului ȋn cote optime şi prelungirea duratei de viaţa. Crede ȋn principiul continuităţii modului de alimentaţie individual care poate fi ȋmbunătăţit, adaptat şi transformat astfel ȋncât să continuăm să mancăm ceea ce ne place dar să o facem corect şi cu eforturi minime. Organismul uman poate fi asimilat unui computer, ȋn care alcătuirea genetică este hard-ul iar metabolismul este soft-ul, asa incât ceea ce introducem ȋn program este ceea ce mâncăm pentru a obţine performanţa optimă şi a prelungi durata de viaţă. Modulul de studiu va fi „condimentat” cu noţiuni de psihogenetică nutriţională şi nutrigenomică, mai putin popularizate, care aduc plus valoare prin ȋnţelegerea influenţei dietei organismului uman la nivel de ADN, aflând astfel câteva „secrete” ale dietei optime proprii fiecărui individ.
Dezvoltat de WEO